Su Ürünleri

Su ürünleri üretimi 2015 yılında, yüzde 59’u deniz ürünleri, yüzde 36’sı yetiştiricilik üretimi ve yüzde 5’i tatlı su ürünleri olmak üzere 672 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25 artan su ürünleri üretimindeki yükseliş büyük oranda avcılıkta yaşanan dalgalanmadan kaynaklanmakla birlikte, son yıllarda yetiştiricilik üretimindeki artış eğiliminin devam ettiği görülmektedir.

Balıkçılıkta çevresel sürdürülebilirliğin gözetilebilmesi ve AB müktesebatına uyum gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısı çalışmalarında ilerleme sağlanamamıştır.

Denizlerde su ürünleri avcılığı yapan balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve av miktarlarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, GSM ve uydu vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınmasını sağlayan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) Projesi kapsamında avcılık üretiminin yaklaşık yüzde 90’ını karşılayan 12 metre ve üzeri 1.350 adet balıkçı gemisine BAGİS cihazı takılmış, sistem deneme faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca, cihazların kullanılması, balıkçı gemi yetkilisinin yükümlülükleri gibi detaylar 2016/18 sayılı Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliğinde yayımlanmıştır.

2016 Yılı Yatırım Programında yer alan Trabzon ilinde Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası, Isparta ilinde Limnolojik Araştırmalar Merkezi, Antalya ilinde Su Ürünleri İleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi projeleri ile su ürünleri enstitülerinin fiziki ve araştırma altyapılarının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca, Türkiye-AB Mali İşbirliği (IPA 2) kapsamında, yaklaşık 6 milyon Avro bütçeli Su Ürünlerinde Stok Tespiti Uygulama Projesinin 2017 yılında başlaması planlanmaktadır.

Hayalet avcılığın önlenmesi ve terk edilmiş av araçlarının zararları hakkında farkındalık oluşturması açısından önemli görülen Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi deniz ve iç sularda devam etmektedir.

Kontrol hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında, deniz ve iç sular, gemiler, karaya çıkış noktaları, haller, işleme tesisleri ve depolar ile perakende satış yerlerinde denetimler devam etmekte olup 2016 yılı sonu itibarıyla toplam 80 bin denetim yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, balıkçılık idari binaları yapımına ve çeşitli illere kontrol teknesi alımına bütçe imkânları dâhilinde devam edilmektedir.

Su ürünleri üretimini geliştirme çalışmaları kapsamında su ürünleri enstitülerinde yer alan kuluçkahanelerde çipura ve levrek yavrusu üretimi gerçekleştirilerek yetiştirici çiftliklerinin yavru balık ihtiyacı karşılanmaktadır. Ayrıca, su kaynaklarının kendine özgü ve ekonomik değeri yüksek türlerle balıklandırılması çalışmalarına devam edilmektedir.

Balıkçılık sektörünün en önemli altyapı ihtiyacı olan balıkçı barınaklarına yönelik onarım çalışmaları ve yeni barınak inşası ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülmektedir. Bu kapsamda, 2016 Yılı Yatırım Programında bulunan Trabzon-Arsin ve Rize-Gündoğdu Bozukkale Balıkçı Barınaklarının yapımının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmekte olup muhtelif illerde toplam 10 balıkçı barınağı projesine devam edilmektedir.

Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu